پرشین تون

سریال سونیک از 22مهر ماه ساعت 20 به جای باب اسفنجی پخش خواهد شد از پرشین تون

 

باب اسفنجی تموم میشهگریه

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩۱ توسط علیرضا گرمرودی

سریال پاندای کنگ فوکار هر جمه ساعت 20.00چشمک

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ٩ مهر ،۱۳٩۱ توسط علیرضا گرمرودی